Käina Spordikeskus

Käina Spordikeskus on Käina valla hallatav asutus, mis loodi 2012 aastal. Spordikeskuse tegevuse eesmärgiks on spordirajatiste haldamine ja arendamine eesmärgiga tagada aastaringselt igas vanuses Käina elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutmiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks.

Spordikeskus valitseb ja arendab tema kasutuses olevat vara, korraldab terviseliikumise ja aktiivse puhkuse teenust ning kogub ja edastab informatsiooni sportimisvõimaluste ja spordisündmuste kohta.