Käina Spordikeskuse KÜLASTAJA SISEKORRAEESKIRJAD

Enne Käina Spordikeskuse sissepääsupileti muretsemist ja spordikeskuse turvalise ning meeldiva külastamise jaoks soovitame külastajatel tutvuda meie reeglite ja soovitustega.

Üldist:

 1. Iga spordikeskuse külastaja kohustub järgima ohutuseeskirju, aga samuti hoidma korda ja puhtust spordikeskuse territooriumil.
 2. Spordikeskuse  ruumides on keelatud suitsetamine, uimastijoobes viibimine, kangete alkohoolsete jookide kuritarvitamine. Spordikeskuse  töötajatel on õigus paluda iseendale ja teistele ohtlikul alkoholijoobes külastajal spordikeskusest  lahkuda.
 3. Ujula territooriumil on keelatud klaasnõude või klaasist esemete kasutamine.
 4. Välisrõivastes ja tänavajalatsites käimine ei ole spordikeskuses lubatud, kasuta sisenedes kilesusse.
 5. Külastajad, kes ei oska ujuda, on kohustatud andma sellest teada spordikeskuse töötajatele.
 6. On keelatud siseneda ükskõik mis tehnilistesse ja ametiruumidesse, kus on silt „Sisseminek keelatud“ või „Ametiruum“. Sellistesse ruumidesse sisenenud külastajad kannavad täisvastutust selles piirkonnas tekkinud probleemide ja avariide eest.
 7. Käina Spordikeskus ei kanna vastutust külastaja saadud traumade või teiste terviserikete eest ega hüvita selle tagajärjel tekkinud kahju.
 8. Ujumisbasseinis on söögi-joogi tarvitamine keelatud.
 9. Keelatud on viibida spordikeskuses narkojoobes.
 10. Keelatud on viibida spordikeskuses joobeseisundis.
 11. Ärge jätke isiklikke asju, käepaela või väärtasju ilma järelevalveta. Administratsioon ei kanna vastutust riietusruumi või kappi jäetud isiklike asjade eest.
 12. Kui Teil tekib küsimusi või probleeme, pöörduge spordikeskuse  administraatori poole – nad hea meelega aitavad Teid.
 13. Sisekorraeeskirjade mittetäitmise korral on spordikeskuse personalil õigus peatada pileti kehtivust või lõplikult tühistada seda ilma pileti maksumuse hüvitamiseta.

Külastusaeg ja piletid.

 1. Õigust spordikeskuse külastusele antakse vaid pärast sissepääsupileti ostmist vastavalt hinnakirjale.
 2. Külastusaega arvestatakse alates pileti ostmisest.
 3. Külastusaja ületamise eest võetakse lisatasu.
 4. Käepaelaga võtme kaotamisel või vigastamisel tuleb hüvitada selle maksumuse. Trahv on 50 (viiskümmend) euro.
 5.  Eelkooliealised (kuni 7a) ja ujumisoskuseta  lapsed lubatakse ujulasse vaid pileti muretsenud täiskasvanu saatel. Vastutus laste terviseseisundi ja nende järelevalve eest on nende saatjal.

Riietusruumid

 1. Riietusruumis valige käepaelal oleva numbriga kapp, riietuge ümber ja pange kapi uks lukku.
 2. Veenduge selles, et kapi uks on korralikult kinni ja võtke käepael ujulasse  kaasa.
 3.  Pärast ujula külastamist kuivatage end kindlasti käterätiga enne riietusruumi minekut.

Ujula

 1. Kõik ujula külastajad kinnitavad, et nendel on piisavalt füüsilisi võimalusi, oskusi ja nende terviseseisund võimaldab ujula  poolt pakutavate teenuste kasutamist. Nad samuti kohustuvad tutvuma ohutuseeskirjadega.
 2. Enne ujula külastamist peske end hoolikalt ilma ujumisriieteta, eemaldage meik.
 3. Pikkade juuste korral pange juuksed kinni (punupatsi) või kasuta ujumismütsi.
 4. Enne saunast basseini  minekut   pese end duši all ujumisriieteta.
 5.  Ujula territooriumil on soovitav kanda plätusid või muid spetsiaalseid jalatseid.
 6.  Ujumisbasseinis on keelatud šortsides või muus ujumiseks mitte  mõeldud riides viibimine.
 7. On keelatud joosta kuna põrand on libe ja see on ohtlik nii Teile kui ka teistele külastajatele.
 8. Ebameeldivate olukordade vältimiseks on alla 3-aastaste laste jaoks kohustuslik spetsiaalsete mähkmete kasutamine.
 9. Kasuta ujula varustust heaperemehelikult ja pane need peale kasutamist tagasi oma kohale. Kooli ujumistundide ja treeningu korral viibib õpetaja või juhendaja basseiniruumis koos lastega kuni tunni lõpuni ja hoolitseb, et tunnis kasutatud vahendid oleks pärast tundi tagastatud või korralikult kuivama pandud. Õpetaja vastutab lasterühmade puhul laste tervise ja ujula heaperemeheliku kasutamise eest.
 10. Halva enesetunde korral paluge abi veekeskuse töötajalt.
 11. Jälgige radade markeerimist suures basseinis. Suhtuge tähelepanelikult treeningutesse ja rühmatundidesse, ärge võtke treeningutega hõivatuid radu.
 12.  Liikumine on ujumisradadel parempoolne. Olge tähelepanelikud teiste külastajate suhtes.
 13. On keelatud istuda ja seista radade piirajate peal ja ujuda risti üle radade.
 14. Püüdke mitte segada teisi ujujaid, ärge lükake ega tõmmake neid.
 15. Kasutades basseini varustust ja tarbeid, suhtuge nendesse hoolikalt ja pärast kasutamist pange  kindlasti  kohale.
 16. Vettehüppeid on lubatud teha ainult basseini hüppepukkide poolsest otsast.
 17. Lahkudes, tagastage kõik võetud asjad, ärge jätke need riietusruumi.

Saunad

 1. Saunasid palume külastada ilma ujumisriieteta.
 2. Istumiseks saunapingil kasutage saunalina või spetsiaalset aset.
 3. Valage kividele vaid kuuma vett mõistlikus koguses.
 4. Leiliruumis arvestage ka teiste sauna külastajate arvamust.

 

Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele.

Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks.