Sisekorraeeskirjad

Lasketiir on hetkel suletud.

KÄINA SPORDIKESKUSE LASKETIIRU SISEKORRAEESKIRJAD

 

ÜLDSÄTTED

 1. Käina Spordikeskuse lasketiirus  on lubatud laskeharjutusteks kasutada ainult õhkrelvi, mille kaliiber ei ületa 4,5 mm
 2. Laskeharjutusi viiakse läbi kuni 10 m distantsil.
 3. Lasketiirus on võimalik kasutada nii spordikeskusest renditavaid, kui  kaasavõetud, tingimustele vastavaid ja korras õhkrelvi,laskemoona ja märklehti   
 4. Lasketiiru on laskeharjutusteks lubatud kasutada isikutel alates 10 eluaastast.
 5. Noorematel kui 12 aastastel on lubatud laskeharjutusi läbi viia ainult koos täiskasvanuga.
 6. Lasketiiru kasutaja registreerib oma saabumise ja lahkumise selleks ettenähtud registreerimisraamatusse, mis asub spordikeskuse administraatori juures.

 

OHUTUSNÕUDED

 1. Lasketiiru ei lubata isikuid, kellel on alkoholi - või narkojoobe tunnused.
 2. Alkoholi ja muude joovastavate ainete kasutamine lasketiirus on keelatud.
 3. Lasketiiru kasutamise ajal on rangelt keelatud viibimine laskejoone ja sihtmärkide ala ( laskeala ) vahelisel alal.
 4. Relva ( ka laadimata ) suunamine väljapoole märklehte on keelatud.
 5. Märgiraamide, reklaamtahvlite, rajanumbrite, rajatrosside, aparatuuri ja muude  laskealal asuvate esemete tulistamine on keelatud.
 6. Relva võib laadida ainult laskejoonel, raud laskeala suunal.
 7. Relva tohib teisele isikule üle anda ainult laadimata olekus.
 8. Ajal, mil laskmist ei toimu, peab laskejoonel olev relv olema tühjaks laetud..
 9. Relva ei või jätta järelvalveta.
 10. Lasketreening ilma laskemoona kasutamata võib toimuda ainult laskejoonel.
 11. Laskeharjutuse ajal peab sihtmärkide ala taga asuv uks olema lukustatud.

 

KASUTUSNÕUDED

 1. Avalikuks kasutamiseks on  lasketiir hetkel suletud.
 2. Lasketiiru kasutamiseks registreeritakse keskuse administraatori juures või telefonidel 4629139; 53407161
 3. Gruppidele kolm ja rohkem inimest lepitakse aeg kokku eraldi.
 4. Lasketiiru ruumi ja relvade rendi ning laksemoona ja märklehtede   eest tasutakse hinnakirja alusel keskuse administraatori juures.
 5. Lasketiirus viibitakse sisejalatsites.
 6. Kasutuses mitteolevad relvad asuvad selleks ettenähtud laudadel.
 7. Spordikeskuse poolt väljastatud relvi, laskemoona ja märklehti on keelatud lasketiirust välja viia ilma keskuse töötaja loata.
 8. Kisa, lärm ja valju häälega rääkimine on lasketiirus sobimatu.
 9. .Peale lasketiiru kasutamist asetatakse tiirus olev inventar ja mööbel tagasi  oma  algsesse asukohta. 
 10. Tiiru kasutamisel tekkinud jäätmed ja praht koristatakse kasutajate poolt.
 11. Ruumist lahkudes lülitatakse välja ventilatsioon ja valgustus.